Bekendmakingen gemeente Echt-Susteren


Beheer website: Nico Möderscheim

Naar boven

Evenementen kalender Echt-Susteren
Schema ophalen huishoudelijk afval 2017

Excursie naar Rolduc 23 april 2017


De Wijkraad Echt-Zuid bestaat dit jaar 40 jaar.

Ter gelegenheid hiervan had het Bestuur een volledig

verzorgd bezoek georganiseerd aan de abdij Rolduc in Kerkrade.

Er werd gestart met koffie en vlaai, daarna een rondgang onder deskundige leiding door het gebouw. Vervolgens een mini proeverij in de abdijbrouwerij en tenslotte een borrel na afloop in "de Verloren Zoon".

Zie het verslag en foto’s ….

Collecterooster 2017 Echt-Susteren

Jaarvergadering van 4 april 2017


Op dinsdagavond 4 april 2017 is de jaarvergadering gehouden.

Na de vergadering is het thema Veiligheid in de wijk aan bod gekomen.

Het thema was een initiatief van de werkgroep Vitaal Zuid.

Onze wijkagent Bram Impelmans en wijklid Bert Nottelman gaven de aanwezigen uitleg en tips, hoe de veiligheid in onze wijk verbeterd kan worden.


Vanwege het 40-jarig bestaan van onze wijkvereniging, was aan deze avond een extra feestelijk tintje gegeven.

Voor meer informatie zie de web pagina:

Jaarvergadering 2017

Uitgave van flyer t.g.v. 40-jarig bestaan van de Wijkraad


De Wijkraad Echt-Zuid bestaat dit jaar 40 jaar.

Ter gelegenheid hiervan heeft het Bestuur een prachtige flyer laten maken door Geert Goossens. Deze is huis aan huis verspreid in de wijk.

In de flyer worden wat feiten uit het verleden gememoreerd én er wordt vooruit geblikt.


De uitnodiging voor de jaarvergadering op dinsdag 4 april, is als inlegvel toegevoegd.


Zie de flyer…..

Nieuws van werkgroep Vitaal Zuid


Vitaal ZuidOp de webpagina Vitaal Zuid vindt u informatie over o.a. veiligheid en leefbaar houden van de wijk.

Herinrichting Bovenste Eind in 2017


Op 23 maart 2017 heeft een tweede informatie-avond plaatsgevonden in het gemeentehuis voor bewoners en belangstellenden over de herinrichting van het Bovenste Eind. Daar werden de nieuwe plannen gepresenteerd.

Zie het verslag van de presentatie die avond ….

Diverse werkzaamheden in de kern Echt ….

Start van project wensauto in Echt


Stichting Leefbaar Echt-Susteren, (Stichting LES), is recent opgericht door buurtvertegenwoordigers van de negen kernen van de gemeente.

Zij hebben in samenwerking met de gemeente Echt-Susteren een initiatief opgestart zodat er naast het bestaande openbare vervoer een extra vervoersdienst ontstaat. Dit in de vorm van een lokale wensauto voor personen met een gebrek aan mobiliteit. Misschien kan onze wijk daar ook een bijdrage aan leveren.


De wensauto steunt volledig op vrijwilligers. Vandaar dat stichting LES op zoek is naar chauffeurs, coördinators en planners die mee willen helpen in dit sociaal-maatschappelijke initiatief.

Zie de gemeentelijke website ….

Meer gedetailleerde informatie voor vrijwilligers ….


In februari en maart hebben de deelnemende partijen reeds overleg gehad over o.a. de opzet van de organisatie, vrijwilligers werven en de keuze van het voertuig.

Verslag van het overleg op 2 februari 2017 …..

Verslag van het overleg op 2 maart 2017 …..

Meld problemen in de openbare ruimte

Buurt WhatsApp


Onze wijk maakt gebruik van een buurt WhatsApp, die deelnemers waarschuwt ingeval van verdachte situaties.

U kunt zich hiervoor nog altijd aanmelden, lid of niet-lid.

Stuur uw 06-nummer en email adres naar het secretariaat.


Meer informatie op Vitaal Zuid.

Tip: webpagina verversen


Soms krijg je de laatste wijzigingen in een webpagina niet te zien. Je computer kijkt eerst of deze pagina nog in het computergeheugen staat (van de vorige keer). Zo ja, dan krijg je déze te zien.

Je kunt het ophalen van een verse pagina forceren door het tegelijkertijd indrukken van de toetsen Ctrl en F5.


Ook kan je verversen door klikken op het cirkelvormige pijltje naast het webadres.

Dit laatste levert soms niet het gewenste resultaat op, afhankelijk van het type internetbrowser. Gebruik bij voorkeur de eerste methode.