Bekendmakingen gemeente Echt-Susteren


Beheer website: Nico Möderscheim

Naar boven

Evenementen kalender Echt-Susteren

Tip: webpagina verversen


Soms krijg je de laatste wijzigingen in een webpagina niet te zien. Je computer kijkt eerst of deze pagina nog in het computergeheugen staat (van de vorige keer). Zo ja, dan krijg je déze te zien.

Je kunt het ophalen van een verse pagina forceren door tegelijkertijd de toetsen Ctrl en F5 in te drukken.


Ook kan je verversen door klikken op het cirkelvormige pijltje naast het webadres.


Kerst-Nieuwjaarswandeling 28 dec.


Onze jaarlijkse gezellige familiewandeltocht tussen Kerst en Nieuwjaar is weer verleden tijd.

Onze buurtgenoten Henk Grispen en Harrie van Neer hadden weer een mooie wandeling uitgezocht in ‘t Smalste stukje van Nederland, dus dicht bij huis.

Voor een verslag en foto’s zie de pagina Kerstwandeling 2016.


Lees ook het ingezonden stukje van onze speciale correspondente uit de grensstreek die “toevallig” ter plekke aanwezig was en een ooggetuige verslag maakte.

Schema ophalen huishoudelijk afval 2017

Uitstapje t.g.v. 40-jarig bestaan?


De Wijkraad Echt-Zuid bestaat dit jaar 40 jaar.

T.g.v. dit jubileum wil het bestuur een uitstapje organiseren naar de abdij Rolduc op zondagmiddag 23 april a.s.

Het is een geheel verzorgd arrangement met een eigen bijdrage van €25,- per persoon voor de leden.

Klik hier voor een beschrijving en details.


Allereerst wil het bestuur via een enquête nagaan of er voldoende belangstelling is voor dit idee. Om dit efficiënt te peilen heeft u een persoonlijke mail ontvangen met daarin het verzoek, op een enquête-link te klikken. U kunt dan opgeven of u meegaat, en zo ja met hoeveel personen.


Over enige tijd krijgt u bericht of er voldoende deelnemers zijn, en of het uitstapje al of niet doorgaat.

Collecterooster 2017 Echt-Susteren