Beheer website: Nico Möderscheim

Naar boven

Uitgave van flyer t.g.v. 40-jarig bestaan van de Wijkraad


De Wijkraad Echt-Zuid bestaat dit jaar (2017) 40 jaar.

Ter gelegenheid hiervan heeft het Bestuur een prachtige flyer laten maken door Geert Goossens. Deze is huis aan huis verspreid in de wijk.

In de flyer worden wat feiten uit het verleden gememoreerd én er wordt vooruit geblikt.


De uitnodiging voor de jaarvergadering op dinsdag 4 april, is als inlegvel toegevoegd.


Zie de flyer…..

Bekendmakingen gemeente Echt-Susteren
Evenementen kalender Echt-Susteren
Schema ophalen huishoudelijk afval 2017
Collecterooster 2017 Echt-Susteren Meld problemen in de openbare ruimte

Nieuws van werkgroep Vitaal Zuid


Vitaal ZuidOp de webpagina Vitaal Zuid vindt u informatie over o.a. veiligheid en leefbaar houden van de wijk.

Buurt WhatsApp


Onze wijk maakt gebruik van een buurt WhatsApp, die deelnemers waarschuwt ingeval van verdachte situaties.

U kunt zich hiervoor nog altijd aanmelden, lid of niet-lid.

Stuur uw 06-nummer en email adres naar het secretariaat of naar Harry Souverijn (werkgroep Vitaal Zuid).


Meer informatie vindt u op pagina Vitaal Zuid.

Collectief beveiligingsproject in
Echt-Zuid


Juli 2017

In samenwerking met de Wijkraad Echt-Zuid en het bedrijf Benefit Security Ecpert, biedt laatstgenoemde een collectieve woningbeveiliging aan.


In juli j.l is een circulaire verspreid in de wijk, die een en ander toelicht. Hieraan is een folder van het beveiligingsbedrijf toegevoegd dat een overzicht geeft van mogelijke beveiligingsopties.


Zie de circulare …..

Website Benefit Security Expert ….

Fietstocht zondag 17 september j.l.


Op zondagmiddag 17 september is onze jaarlijkse fietstocht gehouden. Het was een droge dag met af en toe een zonnetje bij 17 graden Celsius.

Jan Sterk en André Everartz hadden een mooie route samengesteld in Midden-Limburg. In de tocht was opgenomen: kasteel Aerwinkel (pauzeplek met koffie en vlaai), Linne en Maasbracht.

Het aantal deelnemers was dit jaar wat minder dan andere jaren, waarschijnlijk afgeschrikt door het zeer slechte weer in de voorafgaande dagen.

Binnenkort verwachten we een verslag en foto’s van de tocht.

Plaatsing bordjes buurtpreventie


Juli 2017

Inmiddels zijn op de 5 toegangswegen naar onze wijk, buurtpreventiebordjes geplaatst. Zo wordt kenbaar gemaakt dat in onze wijk een buurt Whatsapp-groep actief is, die verdachte activiteiten signaleert.

Vergaderingen Gemeenteraad en College